Fréttasafn

Raða eftir:

Dagsetningu

Nafni

2020/10/9

Fyrsta lota Borgarlínunnar skilar samfélaginu tugmilljarða ábata

  • Fyrsta lota Borgarlínunnar, sem áætlað er að opni árið 2024, er þjóðhagslega arðbært verkefni samkvæmt félagshagfræðilegri greiningu (e. socio-economic analysis) sem unnið var af COWI og Mannviti.
  • Horft er til 30 ára í matinu en samfélagslegur ábati er metinn tæplega 26 milljarða kr. að núvirði umfram stofn- og rekstrarkostnað. Metin voru áhrif á alla samgöngumáta í nýju umferðarlíkani fyrir höfuðborgarsvæðið.
  • Notast var við sömu aðferðafræði og beitt er víða erlendis m.a. Metro í Kaupmannahöfn, léttlestarkerfi í Óðinsvéum og Árósum. Er þetta í fyrsta skipti sem slíkt er gert fyrir stóra samgönguframkvæmd á Íslandi.

Fjárfesting í uppbyggingu almenningssamgangna á fyrstu lotu Borgarlínunnar mun skila samfélagslegum ábata sem nemur 26 milljörðum króna og arðsemi verkefnisins (innri vextir) er metin rétt tæp 7%. Þetta er meðal þess sem félagshagfræðileg greining á nýju samgöngukerfi á höfuðborgarsvæðinu leiðir í ljós. Í efnahagslegri greiningu OECD á Íslandi árið 2019 var ein helsta ráðleggingin til að bæta opinberar fjárfestingar sú að framkvæma ítarlega félagshagfræðilega greiningu áður en ráðist er í stór innviðaverkefni.

Virkar samgöngur spara tíma og pening
Borgarlínan felur í sér stóraukna þjónustu við almenning með styttri ferða-og biðtíma, færri skiptingar og betra aðgengi að biðstöðvum. Tímasparnaðurinn sem í þessu felst skiptir farþega miklu því samkvæmt greiningunni er búist við að ábati þessi svari til 94 milljarða króna að núvirði á þrjátíu ára tímabili. Þessar umbætur munu jafnframt leiða til verulegrr fjölgunar farþega almenningssamgangna Strætó og Borgarlínu. Samhliða uppbyggingu Borgarlínunnar verða innviðir fyrir hjólreiðafólk og gangandi stórbættir. Þessi innviðauppbygging mun stytta ferðatíma hjólreiðafólks verulega og skilar samfélagslegum ábata upp á 1,2 milljarða króna

Vistvænn kostur sem eykur umferðaröryggi
Aukin notkun almenningssamgangna og hjólreiða draga úr bílaumferð sem leiðir af sér minni hljóðmengun, loftmengun og losun gróðurhúsalofttegunda. Tilkoma Borgarlínunnar skilar einnig samfélagslegum ávinningi vegna fækkunar bílslysa um 2,6 milljarða króna.

Skýrsluna er að finna hér á vef Borgarlínu - https://borgarlinan.is/data/A133201Report%20Socioeconomic%20analysisFINAL.pdf

Nánari upplýsingar veitir
Lilja Guðríður Karlsdóttir,
samgönguverkfræðingur hjá Verkefnastofu Borgarlínunnar
845 9966 // lilja@borgarlina.is

Lesa meira

2020/09/18

Tæp 60% vilja nýta aðra ferðamáta en einkabílinn

Þetta er meðal niðurstaðna úr mælingum Maskínu sem hefur spurt höfuðborgarbúa annars vegar hvernig þeir ferðist til og frá vinnu og hins vegar hvernig þeir væru helst til í að ferðast þá leið. Alls hefur Maskína lagt þessar spurningar fyrir þrisvar sinnum; í ágúst 2019, febrúar og júní 2020.

Hlutfall þeirra sem ferðast oftast til vinnu sem bílstjórar á einkabíl hefur farið úr tæplega 72% niður í 63% milli ára. Á sama tíma fjölgaði þeim sem nota oftast strætó, hjóla, ganga eða ferðast sem farþegar í einkabíl.

Hlutur einkabílsins minnkar umtalsvert þegar fólk er innt eftir því hvaða ferðamáta það myndi helst vilja nýta mest, en þá fer hlutur einkabílsins úr 42,6% niður í 35,3% milli ára. Af þeim sem keyra í vinnuna segjast um helmingur vilja gera það áfram, 21% sjá fyrir sér að nota reiðhjól, 14% fótgangandi og um 6% í Strætó.

Um 26,7% höfuðborgarbúa myndu helst vilja hjóla á reiðhjóli í vinnuna, frá 19,9% árið áður, en 19,7% myndu kjósa að ganga, 8% að nota strætó og 4,5% að fá far í einkabíl. Þeir sem myndu helst vilja nota „annan hátt“ fara úr 2,6% upp í 5,1% sem rekja má að mestu til aukinnar rafskutluvæðingar.

Þetta eru jákvæðar fréttir fyrir umhverfið okkar og lýðheilsu höfuðborgarbúa og í samræmi við eflingu almenningssamgangna sem mun eiga sér stað á næstu árum, frá þróun Borgarlínunnar og Strætó til umfangsmikilla endurbóta á hjóla- og göngustígakerfi.

Nánar má lesa um kannanir Maskínu á ferðamátum hér

Lesa meira

2020/06/25

Formatyka sigrar í samkeppni um götugögn fyrir Borgarlínuna

Hönnunarmiðstöð Íslands og Borgarlínan stóðu á dögunum fyrir samkeppni um götugögn á Borgarlínustöðvar en tilkynnt var um sigurvegara keppninnar í gær við athöfn í Ráðhúsi Reykjavíkur. Í fyrsta sæti var tillagan Lifa, njóta, ferðast – endurtaka eftir þau Krystian Dziopa og Iga Szczugiel sem saman mynda hönnunarteymið Formatyka.

Annað sætið hlaut tillagan Taktur eftir Önnu Leoniak og Bjarna Kristinsson en þriðja sætið hlotnaðist þeim Karli Kvaran, Lilju Kristínu Ólafsdóttur og Sahar Ghaderi með tillöguna Línan. Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina en þrjár þeirra hlutu verðlaun, auk þess sem dómnefnd veitti þrem teymum sérstaka viðurkenningu fyrir vel útfærðar tillögur.

Í umsögn dómnefndar segir:„Tillagan skapar nútímalega táknmynd fyrir Borgarlínu framtíðarinnar og býr til sterkt kennileiti í umhverfinu sem eykur á gæði almenningsrýma. Tillagan byggir á fjölhæfu einingarkerfi og því er auðvelt að laga hana að fjölbreyttum aðstæðum innan borgarlandslagsins. Öll götugögn eru að fullu aðlöguð og felld inn í tillöguna á snjallan hátt. Efnisval, áferðir og litir vinna vel saman og lífga upp á bæjarbraginn. Einstök tillaga með vandaðar lausnir á aðgengi allra.“

Dómnefnd skipuðu Þráinn Hauksson, Marcos Zotes, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, Björg Fenger og Rut Káradóttir.

Með götugögnum er átt við hluti á borð við bekki, upplýsingaskilti, ruslatunnur, ljósastaura og minni skýli. Tilgangurinn með samkeppninni var að til verði banki af götugögnum sem hægt er að velja úr eftir þörfum á hverri stöð. Götugögnin, sem einkenna munu Borgarlínustöðvarnar í öllum sveitarfélögum, eiga að hafa samræmt og einkennandi yfirbragð sem mun stuðla að betri og heildstæðari borgarbrag auk þess að bæta upplifun notendans.

Allar tillögurnar verður hægt að skoða á sýningunni Næsta Stopp: Hamraborgen hún opnar 25. júni kl 16:15 í Bókasafni Kópavogs og stendur til 3. ágúst.

Lesa meira

2020/06/23

For- og verkhönnun Borgarlínunnar: Þrjú teymi komast áfram á næsta stig útboðsferilsins

Þrjú hönnunarteymi komust áfram á næsta stig útboðsferlisins í forvali fyrir for- og verkhönnun Borgarlínunnar en þau hafa öll umtalsverða reynslu af sambærilegum verkefnum.Átta hönnunarteymi tóku þátt í fyrsta stigi forvalsins en um er að ræða fyrsta áfanga Borgarlínunnar sem felur í sér uppbyggingu brauta frá Ártúnshöfða niður í miðbæ Reykjavíkur og þaðan framhjá HÍ, HR og yfir í Kársnes að Hamraborg í Kópavogi.

Teymin þrjú sem komast nú áfram eru öll samstarfsteymi íslenskra og erlendra fyrirtækja:

  • Artelia í samstarfi við MOE, Hnit, Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta (Frakkland, Danmörk og Ísland)
  • EFLA í samstarfi við Rambøll og Mott MacDonald (Ísland, Danmörk og Bretland)
  • Sweco í samstarfi við Verkís, ITP og Gláma Kím arkitekta (Svíþjóð, Ísland og Bretland)

Þau fara nú í samningaviðræður og skila tilboðum í haust en endanleg niðurstaða útboðsins mun liggja fyrir í nóvember.

Hér að neðan má finna dæmi um sambærileg verkefni sem teymin þrjú hafa tekið þátt í:
Artelia í samstarfi við MOE, Hnit, Gottlieb Paludan og Yrki arkitekta

Lens hraðvagnakerfið í Norður FrakklandiArtelia leiddi hönnunarteymið sem sá um alla hönnunarvinnu á hraðvagnakerfi við Lens. Hraðvagnakerfið er umhverfisvænt, með vetnisknúnum vögnum, og línurnar tvær ná yfir 115 sveitarfélög og 68 km.

Léttlestarkerfi á Kaupmannahafnarsvæðinu (The Greater Copenhagen Light Rail)

MOE sá um alla grunnhönnunfyrir framkvæmdaraðilann, Per Aarsleff A/S, og fullkláraða forhönnun . MOE sá einnig um forkönnun fyrir léttlestarkerfi og var Hovedstadens Light Rail til ráðgjafar um val á vagnkerfi.

Pau BRT hraðvagnakerfi í Pýreneafjöllum Frakklands

Arelia leiddi hönnunarteymið fyrir heildarhönnun og yfirumsjá framkvæmda fyrir Pau BRT hraðvagnakerfið og alla innviði þess. Kerfið er eitt fyrsta kerfi vegnisvagna og nær yfir 6,8 km, 14 stöðvar og þjónar um 10.000 farþegum á degi hverjum. Verkefnið hefur unnið til fjölda verðlauna.

Efla í samstarfi viðRambøll og Mott MacDonald:
Metrobuss í Þrándheimi, Noregi.Hraðvagnakerfið Metrobuss í Þrándheimi er um margt sambærilegt Borgarlínunni enRambølltók þátt í verkefninu frá frumstigum að lokahönnun. Stofan hannaði og bjó til svæðisskipulag (zoning plans) fyrir um það bil 20 biðstöðvar, hannaði sérreinar og vegi og tvær aðalstöðvar (PT hub).


Stækkun léttlestarkerfis Bergen í Noregi
Mott MacDonald ogRambøll sáu um verkhönnun á þriðja fasa stækkunar léttlestarkerfis Bergenar að Flesland flugvellinum og var síðar falið að hanna nýja bækistöð(depot). Teymið tók þátt í verkefninu frá frumstigum að lokahönnun og leiddi hönnunarvinnu á 7,8 km af tvöföldu spori og sjö stöðvum, auk fjölda brúa og ganga.


Nottingham Express Transit (NET) í Nottingham, Bretlandi.
Fasi 2 í uppbyggingu NET kerfisins í Nottingham er 13 km stækkun á núverandi sporvagnakerfi. Mott MacDonald kom að verkefninu frá matsvinnu og forhönnun að lokahönnun.


Sweco í samstarfi við Verkís, ITP og Gláma Kím arkitekta

MalmöExpressen hraðvagnakerfi í Malmö, Svíþjóð.Sweco tók þátt í uppbyggingu á línu 5 í á MalmöExpressen, allt frá forhönnun og gerleikakönnun að nákvæmri hönnun á innviðum gatnakerfisins. Í framhaldi af þessari vinnu hefur Sweco skrifað undir samninga við sveitarfélag Malmö vinnu að næstu áföngum stækkunar kerfisins.


Kyiv Bus Rationalization og hraðvagnaþróun í Kiev, Úkraínu
Sweco þróaði umfangsmiklar endurbætur á netkerfi almenningssamgangna í Kiev til að bæta þjónustu við notendur og auka skilvirkni kerfisins. Að auki vann Sweco að borgarskipulagningu til að tengja saman ólíka borgarhluta sem hluti af þróun almenningssamgangnakerfisins. Þá sá teymið um fýsileikakönnun á hraðvagnakerfi og léttlestarkerfi, og í framhaldi þess um forhönnun fyrir lagningu léttlestarkerfis (LRT) á leið sem lá um fjölfarnar götur með fjölmörgum tengingum við önnur samgöngukerfi.


Léttlest í Lundi, Svíþjóð
Sweco framkvæmdi fýsileikakönnun fyrir nýja línu sporvagnakerfisinsí Lundi sem liggur frá aðalstöðinni að European Spallation Source. Sweco útbjó hönnunarforsendur línunnarauk þess að vinna frumdrög og verkhönnun.

Lesa meira

Hlaða fleiri