Af hverju Borgarlínan?

Fleiri valkostir

Íbúum höfuðborgarsvæðisins mun fjölga mikið á næstu árum og er áætlað að fjöldi þeirra verði um 300.000 árið 2040. Haldist ferðavenjur óbreyttar munu umferðartafir aukast verulega á þeim tíma, jafnvel þótt fjárfest verði umtalsvert í innviðum fyrir bílaumferð.

Lausnin felst í aukinni fjölbreytni og raunhæfum valkostum til að íbúar komist ferða sinna.

Með þróun skilvirkra og vistvænna almenningssamgangna er stefnt að því að sem flestir geti ferðast hratt og örugglega á milli svæða á hagkvæman og einfaldan hátt. Þannig færist höfuðborgarsvæðið inn í grænni framtíð.

Nýtt leiðanet

Betri almenn­ings­sam­göngur

Núverandi kerfi Strætó byggir að miklu leyti á hámarksþekju, að ávallt sé stutt í næstu stöð, svo að margar leiðarnar hlykkjast á tímafrekan hátt eftir hverfunum í stað þess að aka beina og sem stysta leið.  Af þeim sökum er þjónustan  óhagkvæm, tíðni og ferðatíminn verða lengri.

Nýtt leiðanet byggir meira á hámarks­þátttöku, sem er bæði hagkvæmara og skilvirkara kerfi. Þá verður hægt að ferðast beint á milli helstu kjarna með hærri tíðni og styttri ferðatíma, laus við tafir vegna sérrýmis. Almenn­ings­sam­göngur verða því raunhæfari valkostur.

 

Raunhæfur valkostur

Betra fyrir samfélagið

Borgarlínan felur í sér stóraukna þjónustu við almenning í styttri ferða- og biðtíma, færri skiptingum og betra aðgengi.

Almenn­ings­sam­göngur og virkir ferðamátar á borð við gangandi og hjólandi verða raunhæfur og góður valkostur sem mun hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan fólks.

Að nýta virka ferðamáta er fjárhagslega hagkvæmt, ekki bara fyrir einstak­linginn heldur samfélagið allt. Aukning í virkum ferðamátum getur stuðlað að fækkun bílslysa og haft jákvæð áhrif á almenna líðan og heilsu fólks, sem skilar sér í minni kostnaði fyrir heilbrigðis­kerfið.

Sjálfbært borgarsamfélag

Betra fyrir umhverfið

Borgarlínan verður megin drifkrafturinn í þróun höfuðborg­ar­svæðisins í átt að sjálfbæru kolefn­is­hlutlausu borgar­sam­félagi, þar sem ungir sem aldnir fá raunhæft val um vistvæna ferðamáta með aðgengilegum almenn­ings­sam­göngum, hjóla- og göngustígum.

Með aukinni notkun á vistvænum ferðamátum minnkar bílaumferð auk þess sem dregur úr svifryks- og hljóðmengun og losun gróður­húsaloft­tegunda minnkar.

Borgarlínan verður knúin vistvænum, innlendum orkugjöfum.

Fleiri ferðamátar

Betra fyrir alla ferðamáta

Hágæða almenn­ings­sam­göngur eru nauðsynlegur hluti af fjölbreyttum ferðamáta framtíð­arinnar. Þær verða til bóta hvort sem valið er að ganga, hjóla, nota almenn­ings­sam­göngur eða einkabíl. Félags­hag­fræði­greining á fyrsta áfanga Borgar­línunnar sýnir að án hennar muni heildar­ferð­artími aukast fyrir alla samgöngumáta.

Hjóla- og göngu­stígar þjóna einnig þeim mikil­væga tilgangi að vera síðasti spöl­urinn frá borg­ar­línu­stöð á áfanga­stað: í fyrstu lotu verða lagðir 18 km af nýjum hjólastígum og 9 km af göngustígum.

Samhliða uppbyggingu Borgar­línunnar verður ráðist í umfangs­miklar endurbætur á stofnvega­kerfinu og innviðir fyrir hjólreiðafólk og gangandi verða stórbættir, eins og kemur fram í Samgöngusátt­málanum. Sú uppbygging mun m.a. stytta ferðatíma hjólreiðafólks verulega og bæta þar að auki við nýjum möguleikum og svæðum til að njóta útivistar.

Sjálfbært borgarsamfélag

Samfélagslega arðbær

Í efnahagslegri greiningu OECD á Íslandi árið 2019 var ein helsta ráðleggingin til að bæta opinberar fjárfestingar sú að framkvæma ítarlega félags­hag­fræðilega greiningu áður en ráðist yrði í stór innviða­verkefni. Slík greining metur kostnað og ábata verkefnis og lýsir áhrifum þess á t.d. notendur, yfirvöld, helstu ferðamáta og umhverfi.

Samkvæmt félags­hag­fræðilegri greiningu á fyrstu þremur lotum Borgar­línunnar mun verkefnið skila 26 milljarða króna samfélagslegum ábata umfram kostnað. Innri arðsemi er metin rétt tæp 7% að raunvirði.

Við greininguna var farið eftir alþjóðlega viðurkenndum stöðlum sem OECD og Evrópu­sam­bandið mæla með.

Vatnsmýrin séð úr borgarlínuvagni.