Verkefnastofa Borgarlínu

Verkefnastofa Borgarlínu tók formlega til starfa í júlí 2019 en hún sinnir undirbúningi fyrstu framkvæmda Borgarlínu. Verkefni stofunnar er að ljúka forhönnun Borgarlínu, yfirfara leiðakerfi almenningssamgangna, kostnaðarmeta, vinna að skipulagi og gerð umhverfismats þannig að hægt verði að hefja verkhönnun og undirbúa gerð útboðsgagna fyrir framkvæmdir.

Verkefnastofan var sett á stofn á grundvelli samkomulags milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem kveður á um að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) og Vegagerðin skipti með sér kostnaði vegna undirbúningsvinnu þar til samkomulag hefur náðst um fyrirkomulag og fjármögnun á öllum samgöngukerfum á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 árin.

Hrafnkell Á. Proppé

Svæðisskipulagstjóri

hrafnkell@borgarlinan.is

Verkefnastjóri

Bryndís Friðriksdóttir

Samgönguverkfræðingur

bryndis@borgarlinan.is

Lilja G. Karlsdóttir

Samgönguverkfræðingur

lilja@borgarlinan.is

Hallbjörn R. Hallbjörnsson

Samgönguverkfræðingur

hallbjorn@borgarlinan.is

Ragnheiður Einarsdóttir

Samgöngusérfræðingur

ragnheidur@borgarlinan.is

SVG

Framkvæmdastjórn á að tryggja farsæla framvindu verkefnisins og leysa úr málum sem upp koma og snerta framgang verkefnisins. Fundar að jafnaði á 4 vikna fresti með verkefnisstjóra.

Stoðráðgjafi kemur inn með þekkingu og reynslu af hliðstæðum verkefnum og er verkefnastjóra og verkefnateymi til ráðgjafar.

Stýrihópur hefur það hlutverk að tryggja sterkt eignarhald verkefnisins. Stýrihópur tekur lykil ákvarðanir er varða umfang og eðli verkefnisins og fylgist með framvindu. Fundar að jafnaði á 6 vikna fresti með framkvæmdastjórn og verkefnisstjóra.

Verkefnahópur skipaður lykilstarfsmönnun sveitarfélaga, Strætó og Vegagerðar er verkefnastjóra og verkefnateymi til ráðgjafar við mótun einstakra verkþátta og tilnefnir fulltrúa í tilfallandi starfshópa.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á stjórnun verkefnisins, heldur utan um verkefnateymið, sér um að nauðsynleg upplýsingastreymi til framkvæmdastjórnar og stýrihóps og heldur verkefnateymi upplýstu.

Verkefnateymið mótar verkefnisáætlun og umfang einstaka verkþátta. Fulltrúar skipta með sér ábyrgð á einstaka verkþáttum og taka þátt í starfshópum. Ábyrgðaraðilar upplýsa verkefnastjóra um framgang sinna verkþátta.